Danjo-Danjo

From the archives of TiPWiki, the unofficial Duke TIP Wiki
Jump to: navigation, search

History

Danjo- Danjo is a popler j-pop song preformed at UGA term II 2010 by Leland Dawson and JW Walden that consited of random arm movements and rapied Lip sync lyric follow Danjo Lyric Sensei! Danshi ga, gaido san no iukoto wo kikimasen! Sensei! Joshi ga, kaimono ni itta mama kaette kimasen! Urusai! Narabe! Dantaikoudou wo midasuna! Danshi,joshi,danshi,joshi de kougo ni narabe! Sensei! Danshi ga, jakkan joshi yori ooi desu! Souka! Dattara! Danshi,joshi,danshi,danshi,joshi,danshi, joshi da! Danshi,joshi,danshi,joshi,danshi,danshi, joshi desu ne? Chigau wa! Yoku kike! Kouyatte narabe!!

  • Dan,jo,dan,dan,jo,dan,jo! Dan,jo,dan,dan,jo,dan,jo! Dan,jo,dan,dan,jo,jo,dan,jo,dan,jo, Jo,dan,jo,dan,jo,dan,dan,jo!

Taichou!Onnanoko no sekijun ittai dou shimasyou? Taichou! Toriaezu,Otoko dake de narabimasyou! Matei!Katte ni jiyuuni suwarunja nai! Otoko,onna,otoko,onnna de kougo ni suware! Taichou! onnnanoko ha,hitori okurete kuru sou desu! Souka!Dattara! Otoko,onna,otoko,otoko,onna,otoko,onna da! Otoko,onna,otoko,onna,otoko,otoko,onna desune? Chigau wa! Yoku kike! Kouyatte suware!

Repeat * 3 times